Dohoda: Mesto Žilina - Trabelssie (kompletný prehľad + mapy)

Autor: Vladimír Randa | 15.12.2019 o 14:27 | (upravené 16.12.2019 o 0:01) Karma článku: 9,39 | Prečítané:  3906x

Mnoho Žilinčanov sa pýta, čo presne je obsahom návrhov na vysporiadanie vzťahov mesta Žilina s firmami podnikateľa Trabelssieho. V tomto blogu sú zjednodušenou formou vysvetlené všetky položky oboch návrhov. 

Tento blog nemá za cieľ hodnotiť výhodnosť či nevýhodnosť jednotlivých položiek, ale prehľadne vysvetliť, čo je predmetom zámeny.

Prvý návrh obsahuje okrem spoločných častí aj nadobudnutie areálu bývalej psychiatrickej liečebne v Bytčici.

Druhý návrh obsahuje okrem spoločných častí aj nadobudnutie športovej haly na Bôriku a Domu techniky vrátane všetkých parkovacích plôch.

Súčasťou textu sú aj odkazy na mapy s približne vyznačenými hranicami pozemkov. Ich presné hranice sú určené geometrickými plánmi, ktoré sú súčasťou komplexného materiálu prístupného tu.

_______________________________________________________________________________________________

Spoločné body návrhu dohody pre variantu Korytnačka (športová hala na Bôriku) a variantu Kaštieľ Bytčica

Mesto získa

1. Ukončenie zmluvy so Žilinskou parkovacou spoločnosťou (ŽPS) o prevádzke parkovísk a nadobudnutie všetkých hnuteľných vecí aj nehmotných práv potrebných pre prevádzku parkovania a prebratie zamestnancov za sumu 12 000€. Mesto Žilina bude od 1.1.2020 vyberať parkovné na území mesta a 100% výberu pôjde do rozpočtu mesta. Pôvodné rozdelenie je 40% výberu pre SIRS Development (v r. 2018 - 203 423,76 €) a 60% pre mesto Žilina (v r. 2018 - 305 135,64 €). Zmluva je aktuálne platná do 06.06.2023, t.j. minimálny odhadovaný prínos pre mesto Žilina je (40% výberu parkovného za zostávajúce obdobie v prípade výberu parkovného min. na úrovni r.2018) = 697.214 €. Tieto peniaze by mesto Žilina inak nedostalo. Zároveň mesto získava možnosť modernizovať a rozvíjať parkovaciu politiku slobodne podľa vlastného uváženia.

2. Zriadenie vecného bremena na pozemok KN-C 5433/1 toho času vo vlastníctve SIRS Development v prospech mesta Žilina – jedná sa o bezodplatné umožnenie prístupu k mestskému bytovému domu s nájomnými bytmi (súpisné číslo 8392), kt. je postavený na parcele KN-C 5433/2 (ul. Košická) a ktorý je obklopený pozemkom vo vlastníctve SIRS - Development.

3. Zrušenie vecných bremien (teda povinnosti mesta Žilina platiť), ktoré v prípade predaja pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina v areáli SAD na ul. Košická akémukoľvek záujemcovi vytvárajú povinnosť mesta Žilina zaplatiť spoločnosti SIRS – Development za dlhodobé užívanie susediacich pozemkov vo vlastníctve SIRS – Development sumu za obdobie od 01.08.1996 ako aj za dlhodobé užívanie autobusovej stanice zo strany DPMŽ od 17.05.2004. Suma, ktorú týmto nebude musieť mesto Žilina v budúcnosti platiť sa predbežne odhaduje medzi 2,5-4 mil. €.

4. Doplatenie dane z nehnuteľnosti mestu Žilina za športovú halu na Bôriku vo výške 278 712€ a ukončenie s tým súvisiacich súdnych sporov.

Mesto odovzdá

5. 32 ks parkovacích miest (25 ks pri Remeselníckom dome7 ks pri hoteli Astória) na 10 rokov za 1€.

6. Predaj 2 stavieb (dispečink MHD, dielne) a 3 ks pozemkov areáli SAD na ul. Košická v celkovej výmere 20 093 m2 vo vlastníctve mesta Žilina spoločnosti SIRS – Development v hodnote 2 594 760,46€ bez DPH (2 986 153,84€ vrátane DPH). Súčasne mesto bude môcť užívať tieto nehnuteľnosti za symbolickú sumu 1,20€ počas 2 rokov. Ak bude chcieť od 3. roku tieto nehnuteľnosti užívať aj ďalej, bude to za sumu 22 000€/mesačne bez DPH, t.j. 316 800€ s DPH/ročne. Areál je využívaný DPMŽ ako parkovisko pre autobusy a dielne na ich opravu. Aktuálne mesto pracuje na projekte nových dielní v areáli DPMŽ na ul. Kvačalovej. Po ich dokončení nebude potreba využívať pozemok v areáli SAD, obkolesený pozemkami vo vlastnícitve SIRS Development pre potreby DPMŽ.

7. Zriadenie vecného bremena na mestský pozemok KN C 5392/1 o výmere 148m2 (prístup do areálu Košická z Hlbokej cesty) v prospech toho času spoločnosti SIRS – Development v hodnote 2 690€.

8. Zriadenie predkupného práva k mestskému bytovému domu (súpisné číslo 8392), kt. je postavený na parcele KN C 5433/2 v prospech SIRS – Development. Mesto Žilina nie je povinné bytový dom odpredať.

9. Predaj všetkých pozemkov vo vlastníctve mesta Žilina pod OC Mirage o celkovej rozlohe 2867m2 za sumu 159 262,25€. Ide o pozemky, ktoré sú dnes zastavané obchodným centrom.

10. Zriadenie vecného bremena na pozemkoch mesta Žilina medzi bývalým Priorom a OC Mirage a medzi bývalým Priorom a Sadom SNP o celkovej rozlohe 844m2 s možnosťou rekonštrukcie a čiastočného rozšírenia obchodného domu (prepojenie Prior a OC Mirage) a zároveň vybudovanie podzemných garáží. Vybudovanie podzemných garáží je možné aj na ďalšom mestskom pozemku o rozlohe 319m2. Všetko za odplatu 36 900€. Pozemky nezasahujú do Sadu SNP.

11. Bezodplatné využívanie 100ks celoročných prenosných parkovacích kariet alebo ich ekvivalentov na 5 rokov. Cena jednej parkovacej karty v zóne B (širšie centrum) je 1000,-€/rok. 

_______________________________________________________________________________________________

Naviac pri variante Kaštieľ Bytčica

Mesto odovzdá

12. Predaj obchodného podielu mesta Žilina v ŽPS v účtovnej hodnote 3 504 537,42€ (k 31.12.2018)  za odplatu 1 126 388,72€. Pôvodná hodnota podielu je 5 312 687€. Mesto Žilina ŽPS fakticky neovláda, po získaní parkovania mestom bude jediným majetkom ŽPS pohľadávka voči spoločnosti Šport park vo výške 5,7 mil. €, ktorá je podľa právneho názoru mestom nevymožiteľná. Spoločnosť Šport park má záporné vlastné imanie (-1 224 812 €) a žiadny majetok okrem areálu Karpatská a športovej haly Korytnačka s pozemkom pod ňou a okolo nej. 

Mesto získa

13. Kúpa pozemku KN-C 7845/4 o výmere 15 771 m2 a rozostavanej športovej haly na Karpatskej v hodnote 2 628 114,21€ mestom Žilina od spoločnosti Šport park. V roku 2008 bol predmetný pozemok odpredaný ŽPS (60% majetkový podiel mesta) za cenu 1 Sk, následne bol zo ŽPS prevedený do spoločnosti Šport park (bez majetkového podielu mesta). Zároveň sa ukončuje nevýhodná zmluva o poskytnutí dotácie mestom Žilina pre Šport park. Mesto Žilina komunikuje so zástupcami viacerých športových zväzov o možnostiach spolufinancovania a následného dobudovania športovej haly.

14. Kúpa pozemkov mestom Žilina o celkovej výmere 42 046 m2 a 5 budov v areáli kaštieľa v Bytčici za celkovú sumu 1 871 746,67€ (znalecká cena 3 243 506,12€). Rozdiel oproti znaleckej cene v prospech mesta Žilina je 1 371 759,45€. Kaštieľ s časťou pozemkov bol predaný žilinskou nemocnicou v roku 2009 za sumu 624 045,67€. Jeden z pozemkov bol odkúpený od Žilinského samosprávneho kraja v roku 2009 za sumu 756 200€. Všetky nehnuteľnosti boli teda odpredané v roku 2009 za sumu 1 380 245,67€.

Po vzájomnom započítaní všetkých platieb za predmety dohody príde vo variante Bytčica k platbe SIRS – Development pre mesto Žilina vo výške 78 245,73€.

_________________________________________________________________________________________________

Naviac pri variante Korytnačka

Mesto odovzdá

15. Predaj obchodného podielu mesta Žilina v ŽPS v účtovnej hodnote 3 504 537,42€ (k 31.12.2018)  za odplatu 1€. Pôvodná hodnota podielu je 5 312 687€. Výška odplaty súvisí s bodom 16.

Mesto získa

16. Mesto Žilina získa kúpou obchodných podielov v spoločnosti Šport park 100% vlastníctvo športovej haly Karpatská (konštrukcia + pozemok o výmere 15 771m2), športovej haly na Bôriku (hala + pozemky o výmere 22 134 m2), Domu techniky (budova + parkoviská o výmere 21 431 m2) za sumu 9 340 898,50€ (znalecká cena 13 513 583,21€). Rozdiel oproti znaleckej cene v prospech mesta Žilina je 4 172 684,71€. Zároveň ukončenie nevýhodnej zmluvy o poskytnutí dotácie mestom Žilina pre Šport park.

Po vzájomnom započítaní všetkých platieb za predmety dohody príde vo variante Korytnačka k platbe mesta Žilina pre SIRS – Development vo výške 6 280 572,99€.

A na záver veľmi zjednodušená tabuľka, ktorá obsahuje minimum čísel, ale obsahovo vystihuje predložené návrhy. Kliknutím sem zväčšíte.

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo bude rozhodovať o tom, či schváli variant s kaštieľom v Bytčici, variant so športovou halou na Bôriku alebo neschváli ani jeden, v piatok 20.12.2019 od 9:00. Priamy prenos môžete sledovať na web stránke mesta Žilina.

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Oravčanov hanili za svadby, teraz sú vzorom. A poďakujte vojakom, znelo z každej dediny

Celoštátne testovanie ohrozuje neistá ochota zdravotníkov.

Prvá západná krajina, ktorá sa pokúša plošne testovať, píšu o Slovensku

Netreba odhaliť každého pozitívneho, vysvetľuje odborník.

Komentár Bena Cunninghama

Mýli sa pápež?

Akú hodnotu má vyhlásenie cirkvi, ak sa dá jednoducho zmeniť?


Už ste čítali?